Sneglehuset

Privat pasningsordning

Sneglehuset

Privat pasningsordning

Pris og tilskud

Pris inkl. fuld kost og bleer.

Egenbetaling 3811,-/md 

Tilskud (Takst 2021 0-2 år) 6.264,-/md

---------------------

Samlet Forældrebetaling 10.075,-/md.

Betaling for en plads i Sneglehuset er forudbetalt.

Forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart har mulighed for, at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud Der ydes søskendetilskud. Men ikke tilskud til friplads. Det kommunale tilskud søger I fra kommunen. Vi udfylder sammen ansøgningen digitalt til forbesøg.

Link til Ansøgning om tilskud samt Link til Aftale mellem forældre og privat pasningsordning:

https://www.skanderborg.dk/borger/familie-boern-og-unge/boernepasning-0-6-aar/private-pasningsordninger#78492  

I en privat pasningsordning er der 12 mdr. betaling. Ligeledes giver  kommunen tilskud i alle årets måneder. Dette adskiller sig fra de kommunale institutioner, hvor der er 11 mdr. betaling, idet juli måned er betalingsfri. 

Vi sidestiller os med en vuggestue og derfor er vores pris sammenlignelig med en vuggestuepris på årsbasis.

Der ydes ikke tilskud til børn med særlige behov, når de passes privat. Derfor kan vi under disse omstændigheder ikke tilbyde en plads.

Tilskud under barsel:

I en privat pasningsordning er det ikke muligt at få tilskud, når man er på barsel.

Se nedenstående:

§ 84, stk. 3: ”Forældre, som ønsker at få tilskud til en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud, kan få tilskud til en privat pasningsordning fra barnets 24. uge. Forældre, der får tilskud til en privat pasningsordning, kan som udgangspunkt ikke få tilskud til en privat pasningsordning, samtidig med at de er på barsel. Kommunen kan dog i særlige tilfælde give forældre tilskud til en privat pasningsordning, samtidigt med de er på barsel. Der er således forskel på reglerne for hhv. en privat pasningsordning og en dagtilbudsplads.”

Man må derimod gerne holde ferie og få tilskud, Derfor er det en god ide^ at placere ferie i slutningen af jeres barsel, således at vi kan sikre en tryg overgang fra hjemmet til Sneglehuset i jeres barns tempo.